Hur vi jobbar

För att du som kund ska känna dig trygg har vi tagit fram AssignMe-processen.

AssignMe-processen bygger på följande steg:

  • Behov
  • Urval & kvalitetssäkring
  • Alternativ & prisförslag

Processen övergår sedan till

  • Avtal
  • Fakturering
  • Löpande uppföljning


Först identifierar vi kundens behov och arbetar fram en kravprofil som överensstämmer med kundens förväntningar. Sedan matchar vi denna kravprofil mot de konsulter vi har i nätverket, inhouse och externt. Tillgängligheten säkerställs. I urvalsprocessen sker också vår egen kvalitetssäkring för att säkerställa att konsulten verkligen besitter de kompetenser som kunden efterfrågar.

Sedan offereras konsulten till kunden till ett rimligt pris. När kunden godtar offerten upprättas avtal mellan AssignMe och kund. Om konsulten är en underkonsult upprättas även ett avtal mellan AssignMe och tredje part. Fakturering sker vanligtvis månatligen. Under uppdragets gång sker regelbunden avstämning både med kund och konsult.

Efter uppdragets slutförande görs en utvärdering/uppföljning.

Kontakta mig!

Lämna ditt namn och telefonnummer så kontaktar vi dig inom en arbetsdag.