Fördelar

Här lyfter vi fram några av de viktigaste fördelarna med Open Source.

Ekonomiska besparingar

I de flesta fall är Open Source-produkterna gratis. Det innebär att anskaffningskostnaderna är mycket lägre jämfört med sluten programkod som ofta kräver att man köper en mjukvarulicens. Oavsett om man väljer öppen eller sluten programvara kommer man dock ej ifrån behovet av kringtjänster såsom installation, support, utbildning och drift.

Ständig utveckling

Om du väljer en populär Open Source-produkt kan du vara rätt så säker på att den hela tiden kommer att utvecklas och bli bättre. Många produkter har nämligen en stark "utvecklarcommunity" runt produkten vilket innebär att produkten utvecklas utan att du själv behöver investera i den med ditt eget kapital.

Flexibiltet

Det är tillåtet att ändra på en Open Source-produkt så att den bättre passar den egna verksamheten. På så vis kan man relativt enkelt ta fram egna skräddarsydda lösningar som baseras på en befintlig Open Source-produkt.

Säkerhet

Brister i produkten upptäcks snabbare med många utvecklare och bristerna kan också åtgärdas med kortare varsel.

Oberoende

Med Open Source följer också öppenheten att fritt välja leverantör. Man behöver t.ex inte vara bunden till att buggar måste lösas av en och samma leverantör. Kontrollen av systemet ligger hos slutkunden.

Rörlighet

Eftersom källkoden är öppen är produkterna är ofta interaktion- och integreringsvänliga. Det är alltså relativt enkelt att låta program kommunicera med varandra. Produkterna tenderar också att skifta i popularitet och ibland behöver man migrera mellan produkter. Även här finns det hjälpmedel. Man kan t.ex. flytta en sida från Wordpress till Drupal med hjälp av existerande verktyg som också är Open Source.

Kontakta mig!

Lämna ditt namn och telefonnummer så kontaktar vi dig inom en arbetsdag.