Nackdelar

Här lyfter vi fram några eventuella nackdelar med Open Source.

Säkerhet

Säkerheten i vissa programvaror kan vara ett problem eftersom även hackers har tillgång till källkoden. Därför rekommenderas att man städigt håller programvaran uppdaterad.

Mångfald

Eftersom det finns tusentals olika Open source-produkter kan det vara svårt att veta vilket verktyg man bör välja. Det kan upplevas som en djungel därute, speciellt bland de mindre kända produkterna.

Dokumentation

En del Open source-produkter har tyvärr undermålig dokumentation. Detta innebär att man i vissa fall istället blir tvungen att vända sig till wikis och forum.

Nedlagda projekt

I början av projekten är programmerarnas aktivitet ofta imponerande, men med tiden tenderar tålamodet att minska. För att en produkt ska bestå längre tid behöver det därför finnas en stark affärsnytta bakom projektet. De Open source-projekt som har uppbackning av etablerade företag har visat sig hålla bättre i längden.

Kontakta mig!

Lämna ditt namn och telefonnummer så kontaktar vi dig inom en arbetsdag.