Vad är Open Source?

För att svara på frågan behöver vi titta närmare på begreppen upphovsrätt och sluten/öppen programvara.

Upphovsrätten

Programvara definieras som konstnärliga verk och därför gäller lagar kring upphovrätt precis på samma sätt som det gör för musik, filmer, böcker och konst. Upphovsmannen till verket har ensamrätt till nyttjandet av det skapade verket. Samma sak gäller för programvara. För att få tillåtelse att nyttja en viss programvara behöver man därför tillåtelse från upphovsmannen till programvaran.

Vi behöver förstå skillnaden mellan öppen och sluten programvara.

Sluten programvara

Sluten programvara innebär ofta att man betalar för programvaran (t.ex. genom en licens) och man blir bunden till leverantören av programvaran för uppdateringar och support. Ett bra exempel är operativsystemet Windows som levereras av företaget Microsoft. Det är enbart Microsoft som har tillgång till källkoden för Windows och får man problem med programvaran är man tvungen att kontakta deras support. På så vis är programvaran sluten till enbart en leverantör.

Öppen programvara

Öppen programvara (öppen källkod / Open Source) innebär att programvaran är gratis och att ingen specific leverantör äger upphovsrätten till den. Man får alltså själv välja fritt vilken leverantör man vill ha. Många öppna programvaror har utvecklas under flera år av många olika leverantörer. Alla bidrar med sin del och på så sätt växer produkten fram sakta men säkert. Man kan se det som att öppen programvara sprider ut sig som ett stort globalt nätverk av utvecklare medan sluten programvara ofta förknippas med enbart ett företag eller en leverantör.

Hur kan det vara gratis?

Om man skänker bort programvaran, hur tjänar man då pengar? Programvaran är gratis men kräver en hel del kunskap för att användas.

Därför erbjuder leverantören tjänster såsom:

  • Installation
  • Anpassning
  • Drift
  • Support
  • Uppgradering
  • Konvertering
  • Migrering
  • Utbildning


Om man utnyttjar en Open Source produkt är man inte bunden till en enda leverantör utan man kan välja fritt. Ofta anlitas en annan leverantör än själva upphovsmakarna. Det finns företag som specialiserat sig på kringtjänster för Open Source produkter.

AssignMe är ett sådant företag.

Kontakta mig!

Lämna ditt namn och telefonnummer så kontaktar vi dig inom en arbetsdag.