PHP

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) är ett scriptspråk som tagits fram för att producera dynamiska webbsidor.

PHP har genom åren blivit ett av det absolut mest populära scriptspråket för att skriva dynamiska webbplatser. Det finns idag miljontals med PHP-programmerare världen över. Ofta används PHP i samband med LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP).

Språket var ursprungligen skapat av Rasmus Lerdorf år 1995. Han skrev en samling Perl-skript som han kallade PHP/FI (Personal Home Page / Forms Interpreter). Så småningom gjorde han om scripten med hjälp av programspråket C. Andi Gutmans och Zeev Suraski hittade under sina universitetsstudier verktyget PHP/FI och skrev sedan om det helt. År 1998 hade de lanserat den färdiga versionen av PHP 3.0. Version 4 släpptes i maj 2000, med stöd för objektorienterad programmering som ytterligare förbättrades med version 5 som släpptes den 13 juli 2004.

PHP-skripten körs och tolkas på servern av en egen interpretator utvecklad av Zend.

Fördelar

  • Enkel installation (ofta standard i Linux-distributioner)
  • Plattformsoberoende – kan installeras på allt från Windows 98 till Solaris. Ingår som standard i Mac OS X, och kan installeras i Mac OS Classic
  • Stort antal kärnfunktioner
  • Möjlighet att anpassa installation med extra funktionalitet som till exempel PDF- och Flash-generering, databasbibliotek och LDAP-åtkomst
  • Aktiv community med tusentals "program" (skriptpaket) att ladda ner under GPL eller alternativ licens
  • Återanvändning av källkod genom exempelvis PEAR http://pear.php.net (PHP Extension and Application Repository)
  • Gratis

Nackdelar

  • Svag standard på funktionsnamn/argument
  • Kod kan skrivas slarvigt. (Ej möjligt att vare sig tvinga variabeltyp eller deklarering av variabel)


Källor: Wikipedia

Länkar:

Kontakta mig!

Lämna ditt namn och telefonnummer så kontaktar vi dig inom en arbetsdag.