Zend Framework

Zend Framework är ett objektorienterat PHP-ramverk skrivet i PHP5 som ges ut under licensen New BSD License. Ramverket kom till i början av 2005 ungefär samtidigt som Ruby on Rails och Spring Framework började vinna popularitet i webbutvecklingskretsar.

Ramerket bygger bl a på Loose coupling med minimala interna dependencies. Det finns ingen specific pattern som måste användas när man utvecklar i ZF men ramverket tillhallahåller mängder av komponenter för t.ex. MVC, Table Data Gateway, Row Data Gateway och olika design patterns. Alla komponenter är helt objektorienterade och är E_STRICT-kompatibla. ZF stödjer flera olika databaser såsom MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostreSQL, SQLite och Informix.

Zend Framework är ett uppdaterat ramverk. Det brukar inte dröja länge innan relevanta komponenter som ligger i tiden lanseras. Integration mot Amazon, EC2, Delicious, Flickr, Technocrati, Twitter är enkelt att implementera med hjälp av ramverket. Nu senast finns även stöd för Tag clouds och Amazons S3-tjänster.

Största sponsor är Zend Technologies. Övriga partners inkluderar IBM, Google, Microsoft, Adobe Systems och StrikeIron.

Länkar

Kontakta mig!

Lämna ditt namn och telefonnummer så kontaktar vi dig inom en arbetsdag.